fbpx

เงื่อนไขการคืนสินค้า

บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด มีนโยบายในการคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน

หากเกิดปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา, บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด มีนโยบาย สามารถคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่สินค้าถูกส่งไปยังลูกค้า  ทางบริษัทจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข “รับคืนและเปลี่ยนสินค้า” ดังต่อไปนี้:

เงื่อนไขสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน

 1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่สามารถใช้งานได้
 2. ลูกค้าต้องคืนอุปกรณ์ทุกรายการพร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมด
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า

ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้

 1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยน หรือคืน สินค้า หากสินค้าของเรามีปัญหาดังกล่าว โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนนั้นต้องเป็นสินค้าชิ้นเดียวกันกับที่ซื้อทางบริษัท สีเดิม ไม่มีรอยขีดข่วน และสินค้าไม่ทำงาน หรือกรณีใดๆ ที่ ผลิตภัณฑ์ผิดแปลกไปจากการทำงานโดยปกติ
 2. สินค้าจะต้องไม่ชำรุด แตกหัก หรือเสียหายโดยลูกค้า
 3. ต้องแสดงหลักฐานการซื้อ เช่น ใบเสร็จรับเงิน / เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรืออีเมลบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
 4. สินค้าจะต้องมีสติกเกอร์ ป้าย หรือราคา ที่ติดไว้บนตัวสินค้าซึ่ง จะต้องเหมือนเดิมและส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมด และอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับเอกสารเพื่อรับประกันและ สินค้าจะต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยของต้องไม่ ตกอยู่ใน สภาพที่ไม่ สามารถรับคืนสินค้าได้
 5. สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ โปรโมชั่น เช่น ของแถม ฯลฯ จะต้องส่งกลับมาพร้อม สินค้าตัวหลัก
 6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการขนส่งสินค้ากลับคืน ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์, หรือบรรจุภัณฑ์พิเศษอื่นๆ หรือ ค่าบริการ อื่น ๆ ไม่สามารถเรียกคืนจำนวนดังกล่าวได้

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ทางเราจะไม่คืนเงิน

 1. สินค้าที่สั่งทำพิเศษ / สินค้าที่สั่งผลิตโดยตรงจากโรงงาน
 2. โปรโมชั่นพิเศษ / สินค้าลดราคา
 3. สินค้าอยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย
 4. ไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม
 5. บริษัทเว้นท์โปร โซลูชั่นจำกัด จะไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้า

หากมีสินค้ามีปัญหาอันเนื่องจากการขนส่ง ทางเราขอแนะนำให้ท่าน แจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าก่อนรับผลิตภัณฑ์ และหากเป็นไปได้ควรถ่ายรูปภาพของสินค้าตรงจุดที่เสียหาย และนำสำเนาการรับของจากทางบริษัทขนส่งที่มีอักษรนูน ส่งข้อมูลมาที่ cs@ventpro.co.th สิ่งสำคัญที่ทางบริษัทจะพิจารณาจากหลักฐานการรับสินค้า

การคืน / เปลี่ยน สินค้า

 1. หากเป็นไปได้ ให้ใช้ภาพในการยืนยันปัญหา โดยการส่งกลับภาพและ สำเนาใบเสร็จรับเงิน ถึง cs@ventpro.co.th
 2. อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด แล้วส่งกลับมายังอีเมลล์ cs@ventpro.co.th หรือโทร +66 ( 0) 32 902 208
 3. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งตลอดจนถึงการส่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อลูกค้า แล้วส่งกลับมาทางไปรษณีย์(EMS) และ / หรือ ถ้าบริษัทขนส่ง พิเศษ  กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 4. บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในรูปของเงินสด สำหรับทุกกรณี
  ช่องทางสำหรับการคืนเงิน มีดังนี้:

  1. โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ของลูกค้า (ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับลูกค้า) ไม่รวมค่าธรรมเนียม การโอน ภายใน 7-15 วัน หลังจากที่เรายืนยัน และลูกค้ารับทราบ
  2. คืนเงินโดยการให้เป็นคูปองใช้แทนเป็นเงินสดเพื่อซื้อสินค้าครั้งต่อไปในเวปไซต์ www.ventpro.co.th ภายใน 7 วัน หลังจากที่เรายืนยัน และลูกค้ารับทราบ
  3. คืนวงเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วัน หลังจากที่เรายืนยัน และลูกค้ารับทราบ

ที่อยู่มนการส่งคืนสินค้า

บริษัท เว้นท์โปร โซลูชั่น จำกัด

102/151-152

ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย , ต.หัวหิน

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

จ่าหน้าซองถึง แผนกรับคืนสินค้า

Back to Top