ที่มีช่องนำเข้าอากาศและพัดลมดูดอากาศ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หลักการของการระบายอากาศคือการเปลี่ยนอากาศในอาคารของคุณ
วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าการระบายอากาศ Passive ที่มีช่องนำเข้าอากาศกับพัดลมดูดอากาศทำงานอย่างไร