พัดลมและอุปกรณ์เสริม

เว้นท์โปร (Ventpro) มีพัดลมหลากหลายประเภทให้เลือกสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนาดเล็ก ไปจนถึงการใช้งานในโรงพยาบาลและในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุมทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังผลิตขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศอีกด้วย

Showing 1–10 of 28 results