ช่องระบายอากาศติดผนังพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ PSS102

฿2,750.00

ช่องระบายอากาศติดผนังของเว้นท์โปรจะดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ระบบออกแบบมาเพื่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ PSS102 เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย โดยให้การแลกเปลี่ยนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ

สามารถเติมอากาศสะอาดเข้าภายในห้องได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง มีตัวกรองฝุ่น ยุง และแมลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องของคุณ ช่องระบายอากาศติดผนังของเวนท์โปรจะติดตั้งที่ผนังด้านนอกของอาคาร (เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน ฯลฯ) อุปกรณ์นี้ต้องมีแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระจังหน้าช่องลมภายในออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้กระจายลมได้ราบรื่นโดยไม่มีลักษณะเป็นลมโกรก

กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้

  • เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งพัดลม) ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการปรับหมุนมอเตอร์ 180 องศา
  • การใช้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะให้การแลกเปลี่ยนอากาศที่เข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ (แบบพาสซีฟ) ทั่วไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ
  • เป็นอิสระ: มอเตอร์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือ 9…18 โวลต์ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของฟลักซ์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ตัวกลางแสดงในตารางด้านล่าง
  • เมื่อไม่มีแสงแดด ระบบจะทำงานโดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
  • สามารถควบคุมส่วนตัดขวางของการหมุนเวียนอากาศด้วยตนเองได้

 

คำอธิบาย

ช่องระบายอากาศติดผนังประกอบด้วยกระจังหน้าช่องลมระบายอากาศ 2 ช่อง (ภายในและภายนอก) และท่อยืดสไลด์

gr 220 ช่องระบายอากาศติดผนังของเว้นท์โปรจะดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ระบบออกแบบมาเพื่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ PSS102 เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย โดยให้การแลกเปลี่ยนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถเติมอากาศสะอาดเข้าภายในห้องได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง มีตัวกรองฝุ่น ยุง และแมลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องของคุณ ช่องระบายอากาศติดผนังของเวนท์โปรจะติดตั้งที่ผนังด้านนอกของอาคาร (เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน ฯลฯ) อุปกรณ์นี้ต้องมีแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้าช่องลมภายในออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้กระจายลมได้ราบรื่นโดยไม่มีลักษณะเป็นลมโกรก กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้ เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งพัดลม) ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการปรับหมุนมอเตอร์ 180 องศา การใช้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะให้การแลกเปลี่ยนอากาศที่เข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ (แบบพาสซีฟ) ทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ เป็นอิสระ: มอเตอร์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือ 9…18 โวลต์ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของฟลักซ์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ตัวกลางแสดงในตารางด้านล่าง เมื่อไม่มีแสงแดด ระบบจะทำงานโดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมส่วนตัดขวางของการหมุนเวียนอากาศด้วยตนเองได้  

 

กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้

 

 

vv 220 ช่องระบายอากาศติดผนังของเว้นท์โปรจะดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ระบบออกแบบมาเพื่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ PSS102 เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย โดยให้การแลกเปลี่ยนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถเติมอากาศสะอาดเข้าภายในห้องได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง มีตัวกรองฝุ่น ยุง และแมลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องของคุณ ช่องระบายอากาศติดผนังของเวนท์โปรจะติดตั้งที่ผนังด้านนอกของอาคาร (เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน ฯลฯ) อุปกรณ์นี้ต้องมีแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้าช่องลมภายในออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้กระจายลมได้ราบรื่นโดยไม่มีลักษณะเป็นลมโกรก กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้ เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งพัดลม) ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการปรับหมุนมอเตอร์ 180 องศา การใช้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะให้การแลกเปลี่ยนอากาศที่เข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ (แบบพาสซีฟ) ทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ เป็นอิสระ: มอเตอร์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือ 9…18 โวลต์ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของฟลักซ์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ตัวกลางแสดงในตารางด้านล่าง เมื่อไม่มีแสงแดด ระบบจะทำงานโดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมส่วนตัดขวางของการหมุนเวียนอากาศด้วยตนเองได้  ท่อยืดสไลด์ PVC แบบปรับความยาวได้

 

 

pss battery 220 ช่องระบายอากาศติดผนังของเว้นท์โปรจะดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ระบบออกแบบมาเพื่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ PSS102 เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย โดยให้การแลกเปลี่ยนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถเติมอากาศสะอาดเข้าภายในห้องได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง มีตัวกรองฝุ่น ยุง และแมลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องของคุณ ช่องระบายอากาศติดผนังของเวนท์โปรจะติดตั้งที่ผนังด้านนอกของอาคาร (เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน ฯลฯ) อุปกรณ์นี้ต้องมีแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้าช่องลมภายในออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้กระจายลมได้ราบรื่นโดยไม่มีลักษณะเป็นลมโกรก กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้ เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งพัดลม) ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการปรับหมุนมอเตอร์ 180 องศา การใช้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะให้การแลกเปลี่ยนอากาศที่เข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ (แบบพาสซีฟ) ทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ เป็นอิสระ: มอเตอร์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือ 9…18 โวลต์ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของฟลักซ์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ตัวกลางแสดงในตารางด้านล่าง เมื่อไม่มีแสงแดด ระบบจะทำงานโดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมส่วนตัดขวางของการหมุนเวียนอากาศด้วยตนเองได้  

ช่องลมภายนอก (ช่องระบายอากาศ) ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง แผงโซลาร์เซลล์ที่จ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ติดตั้งอยู่บนพื้นผิวของฝาปิดช่องระบายอากาศ

 

 

 

 

การออกแบบช่องลมด้านในรวมถึงอุปกรณ์สำหรับควบคุมส่วนเปิดของการหมุนเวียนของอากาศ ช่วยให้ลูกค้าได้อากาศบริสุทธิ์ที่ไหลเข้ามาและกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในห้อง นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถควบคุมอัตราการหมุนเวียนของอากาศได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลเข้าที่ต้องการ

Wall Vent airflow ช่องระบายอากาศติดผนังของเว้นท์โปรจะดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ระบบออกแบบมาเพื่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ PSS102 เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย โดยให้การแลกเปลี่ยนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถเติมอากาศสะอาดเข้าภายในห้องได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง มีตัวกรองฝุ่น ยุง และแมลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องของคุณ ช่องระบายอากาศติดผนังของเวนท์โปรจะติดตั้งที่ผนังด้านนอกของอาคาร (เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน ฯลฯ) อุปกรณ์นี้ต้องมีแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้าช่องลมภายในออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้กระจายลมได้ราบรื่นโดยไม่มีลักษณะเป็นลมโกรก กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้ เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งพัดลม) ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการปรับหมุนมอเตอร์ 180 องศา การใช้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะให้การแลกเปลี่ยนอากาศที่เข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ (แบบพาสซีฟ) ทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ เป็นอิสระ: มอเตอร์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือ 9…18 โวลต์ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของฟลักซ์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ตัวกลางแสดงในตารางด้านล่าง เมื่อไม่มีแสงแดด ระบบจะทำงานโดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมส่วนตัดขวางของการหมุนเวียนอากาศด้วยตนเองได้  

pss 102 structure 700 en ช่องระบายอากาศติดผนังของเว้นท์โปรจะดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายอากาศที่สม่ำเสมอ ระบบออกแบบมาเพื่อจ่ายอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ PSS102 เป็นอุปกรณ์ที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย โดยให้การแลกเปลี่ยนอากาศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถเติมอากาศสะอาดเข้าภายในห้องได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง มีตัวกรองฝุ่น ยุง และแมลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้ามาภายในห้องของคุณ ช่องระบายอากาศติดผนังของเวนท์โปรจะติดตั้งที่ผนังด้านนอกของอาคาร (เช่น บ้าน อพาร์ทเมนต์ สำนักงาน ฯลฯ) อุปกรณ์นี้ต้องมีแสงแดดอย่างเพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้าช่องลมภายในออกแบบมาเป็นพิเศษจึงทำให้กระจายลมได้ราบรื่นโดยไม่มีลักษณะเป็นลมโกรก กระจังหน้าช่องลมภายในทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง และมาพร้อมกับตัวกรองฝุ่น (G3) ที่สามารถปรับหรือปิดการหมุนเวียนของอากาศด้วยตัวควบคุมในตัวได้ เหมาะสำหรับการระบายอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง (ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งพัดลม) ทิศทางการหมุนเวียนของอากาศสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการปรับหมุนมอเตอร์ 180 องศา การใช้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะให้การแลกเปลี่ยนอากาศที่เข้มข้นกว่าเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ (แบบพาสซีฟ) ทั่วไป ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากธรรมชาติ เป็นอิสระ: มอเตอร์ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์คือ 9…18 โวลต์ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนไปตามความเข้มของฟลักซ์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ตัวกลางแสดงในตารางด้านล่าง เมื่อไม่มีแสงแดด ระบบจะทำงานโดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระบายอากาศแบบธรรมชาติ สามารถควบคุมส่วนตัดขวางของการหมุนเวียนอากาศด้วยตนเองได้  

Voltage, V Consumption current, А r.p.m. Air flow capacity, m3/h
9 0.0064 1390 13
12 0.0073 1754 15
15 0.0083 2140 17
18 0.0092 2490 20

กำลังมองหาระบบระบายอากาศ ERV สำหรับที่พักอาศัยอยู่ใช่ไหม?

เพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่เหมาะสมที่สุด เราออกแบบโซลูชันการระบายอากาศ ERV ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับคำแนะนำจากฝ่ายวิศวกร-ฝ่ายขายของเรา
We create Europeean Standard ERV Solutions Fill in the form to get personal guidance

Looking for ERV Residential Ventilation?

Creating the optimal solution for you requires knowledge of your specific situation. 

Book a free guidance call below